Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

10 τρόποι να αποκτήσετε ψυχολογική ανθεκτικότητα

Η ψυχολογική ανθεκτικότητα αναφέρεται στην ικανότητα να αντέχει κανείς την  συναισθηματική πίεση και την ''καταστροφή''. Οι ψυχολόγοι έχουν από καιρό αναγνωρίσει την προσαρμοστικότητα των ανθρώπων στις δυσκολίες και στην αντιμετώπιση αυτών. Τα άτομα είναι σε θέση να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους ακόμη και μετά  από μεγάλες ψυχολογικές και συναισθηματικές "καταρρεύσεις". Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια του ανθρώπου εξάλλου, είναι ο βαθμός προσαρμοστικότητας που διαθέτει.
Το να αντέχεις ψυχολογικά δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι ζεις χωρίς στρες, άγχος και ψυχικό πόνο. Τα συναισθήματα της θλίψης, του πόνου και της έντονης ψυχικής οδύνης είναι πάντα παρόντα έπειτα από αντιξοότητες και απώλειες. Ο δρόμος προς την ανθεκτικότητα έγκειται στην αναγνώριση και αποδοχή αυτών των συναισθημάτων και των συνοδών επιπτώσεών τους.


Η ψυχολογική ανθεκτικότητα, όπως και άλλες
ψυχολογικές συνιστώσες μπορούν να αναπτυχθούν και να βελτιωθούν. Έτσι μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε αυτή και να αποκτήσουμε πιο ανθεκτικές συμπεριφορές. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι οι κατάλληλες γνώσεις και η ανάλογη εκπαίδευση μπορούν να προσφέρουν υψηλότερο βαθμό αυτοδιαχείρισης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης.

Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα περιλαμβάνουν:

Στενές σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους
Μια θετική άποψη για τον εαυτό σας και την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις ικανότητές σας
Ικανότητα να διαχειριστείτε έντονα συναισθήματα και παρορμήσεις
Καλή επίλυση προβλημάτων και δεξιότητες επικοινωνίας
Αυτοέλεγχος
Επιθυμία αναζήτησης βοήθειας και πόρων
Η αντίληψη του εαυτού σας ως ανθεκτικό και όχι ως θύμα
Αντιμετώπιση του στρες με υγιείς τρόπους και αποφυγή επιβλαβών στρατηγικών αντιμετώπισης, όπως η κατάχρηση ουσιών
Παροχή βοήθειας στους άλλους
Η εύρεση θετικού νοήματος στη ζωή σας παρά τις δύσκολες ή τα τραυματικά γεγονότα ποε έχετε υποστεί.

2 σχόλια: